Ako sa starať o dosku a o piškót?

Funkčné vlastnosti plaveckých dosiek a piškót vlastne nemožno ohroziť, pretože vďaka svojim materiálom budú mať stále vztlak a budú nadnášať.


 

Čo robiť

Plaveckou dosku aj piškót po plávaní vždy dôkladne opláchnite čistou sladkou vodou.

Pomôcky vždy vyberte z batohu a nechajte voľne vyschnúť.

Dosku aj piškót skladujte na suchom mieste.

Snažte sa zamedziť styku penových pomôcok s ostrými predmetmi, ktoré ich môžu poškodiť.

 

Čo nerobiť

Nenechávajte dosku ani piškót po plávaní v plaveckom batohu, kde nie je cirkulácia vzduchu.

Nesušte penové pomôcky horúcim vzduchom.

Neklaďte dosky ani piškóty na zdroje tepla - mohli by ich zdeformovať.

Zabráňte kontaktu pomôcok s rozpúšťadlami, olejmi či chemikáliami.Všetky kategórie