Ochrana osobných údajov

Obchod Swimaholic.sk si veľmi váži vašu dôveru a chráni vaše dáta pred zneužitím.
 
Vaše údaje zhromažďujeme výhradne preto, aby sme skvalitnili naše služby. Všetky informácie o vašej osobe používame iba pre našu potrebu a neposkytujeme ich v žiadnej podobe nikomu inému a nakladáme s nimi podľa znenia Zákona o ochrane osobných údajov č 101/2000 Sb. z ..
 
Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre bezproblémové doručenie tovaru.
 
Odoslaním vyplnenej objednávky potvrdzujete súhlas s dodacími a obchodnými podmienkami Swimaholic.sk.
Na písomnú žiadosť zákazníka budú osobné údaje z databázy vymazané a obchod Swimaholic.sk ich nebude ďalej spracovávať.
 
Zasielanie informačných oznámení
 
Dodržiavame zákon č 138/2002 Sb. a svoje ponuky zasielame iba zákazníkom, ktorí nám na to udelili svoj súhlas. Svoj súhlas môžete kedykoľvek zrušiť v pätičke informačného emailu a tým okamžite zastaviť zasielanie informačných oznámení.
 
Pod pojmom informačné oznámenie sa rozumie zasielanie aktualít o mimoriadnych ponukách, zľavách a výpredajoch tovaru z nášho sortimentu.

Všetky kategórie