Odstúpenie od zmluvy

Zrušenie objednávky zo strany kupujúceho v súlade zo zákona č 367/2000 z dňa 14. septembra 2008 má kupujúci právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru pri zásielkovej forme. Ak sa rozhodnete v tejto lehote pre odstúpenie, žiadame vás o dodržanie nasledovných podmienok:
 
Tovar musí byť nepoužitý a schopný ďalšieho predaja
Tovar musí byť v pôvodnom stave, vrátane originálneho obalu a príslušenstva
Spoločne s vráteným tovarom zašlite kópiu daňového dokladu (faktúry) a vyplnený reklamačný protokol
Tovar nezasielajte na dobierku, inak nebude balíček nami možné vyzdvihnúť
 
Pre uplatnenie vrátenia sumy či výmeny tovaru prosím postupujte podľa nasledujúcich pokynov:
 
Najskôr zákazník zhotoví kópiu faktúry a vyplní reklamačný protokol, kde vyplní všetko potrebné pre bezproblémové vybavenie reklamácie. Potom reklamovaný tovar starostlivo zabalí a spoločne s kópiou daňového dokladu a vyplneným reklamačným protokolom zašle na adresu:
 
Swimaholic
U Průhonu 17
170 00 Praha 7
 
Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, predajca zašle peniaze za tovar prevodom na účet kupujúceho a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru. Hotovosť či zloženku neuhradzujeme.
V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude vrátenie tovaru akceptované a bude zaslaný späť odosielateľovi.
 
Tieto obchodné podmienky sú v platnosti od 1.3.2008

Všetky kategórie