Ako na nohy?

Otázkou v nadpise máme samozrejme na mysli to, ako by mala vypadať správna technika nôh pri plaveckom štýle prsia. ;-)

Techniku práce nôh si rozdelíme do troch fáz – prípravné, záberové a fázy splývania.

1) V prípravnej fáze prebieha skrčovanie nôh, a to z úplného natiahnutia. V tejto fáze sa nohy ohýbajú v kolenách do ostrého uhla, aby plavec dostal chodidlá čo najbližšie k bokom. V tejto fáze sa päty dostávajú tesne pod vodnú hladinu. Koniec tejto fázy je charakteristický tým, že v kolenných kĺboch zviera plavec ostrý uhol, zatiaľ kým v bedrových kĺboch je to uhol tupý. Zároveň sa usilujeme o to, aby sme mali kolená čo najbližšie k sebe, maximálne na šírku bokov, a vytvorili tzv. úzky kop.

2) V záberovej fáze vytáčame špičky nôh a celé chodidlá do strán. Tu záleží predovšetkým na tom, ako dobre chodidlá vytočíme do strán, aby sme sa do nich mohli následne oprieť. Kop teda smeruje rýchlym švihovým pohybom smerom do strán a vzad, načo sa nohy naťahujú a na konci záberu sa nám boky dostávajú vyššie než trup.

3) A takto sa dostávame k poslednej fáze, čo nesie pomenovanie fáza splývania. Ako dlho fáza potrvá, závisí predovšetkým od sily kopu, dĺžky trate alebo od plavca. Nohy sú tu natiahnuté a chodidlá napnuté tak, aby plavec vytváral čo najnižší odpor.Všetky kategórie