Ruky, nohy, všetko v harmónii, alebo ako na súhru

V predchádzajúcich dieloch ste sa dozvedeli, ako správne používať nohy aj ruky, keď plávate prsia. Teraz je na rade tá najvyššia liga, a tou je súhra. Aby vám to správne plávalo, je treba, aby nohy aj ruky pracovali v dokonalej harmónii.

Pohyb pri tomto plaveckom spôsobe je cyklický, čo znamená, že po záberu paží nasleduje záber nôh. Nádych prebieha vždy po záberovej fáze a ešte predtým, než začne samotné naťahovanie, čo je okamžik, kedy sú vykonávané všetky pohyby, ktoré plavca brzdia. Prsiar má vtedy pokrčené nohy a naťahuje ruky do vzpaženia.

Plavec sa nadychuje rýchlo a mohutne ústami. Výdych by mal prebiehať na konci tretej fázy, ktorá je naťahovanie. Je dľhší a používajú sa nielen ústa, ale i nos. Všetko prebieha pravidelne a na jeden cyklus náleží jeden nádych s výdychom.

Hoci to možno znie všetko príliš komplikovane, nevydeste sa, určite sa to dá pravidelným trénovaním naučiť a zautomatizovať. ;-)Všetky kategórie